OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL DOLJ

REGISTRUL COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL DOLJ

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) este o instituţie publică din România, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei.

Registrul Comertului este organizat pe 2 niveluri:

 • nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi care funcţionează pe lângă fiecare Tribunal.
 • nivel naţional reprezentat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ce funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei.

În august 2009, ONRC a anunţat că va realiza până în 2011 un portal prin care vor putea fi accesate serviciile prestate de instituţie, proiect în valoare de 66,6 milioane de lei finanţat parţial din fonduri europene.

Publicitate:

Pentru mai multe detalii, privind deschiderea unei firme (SRL, PFA, II, IF), in Craiova, sau in orice localitate din judetul Dolj, sau cu privire la actele necesar pentru infiintare firma , te rugam sa ne contactezi telefonic la nr. 0766. 361. 053, pentru o programare, inainte de a depune dosarul la ORC Dolj

Funcții

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, îndeplinește următoarele funcții:

  • funcţia de ţinere a registrului comerţului;
  • funcţia de eliberare de înscrisuri şi de informare;
  • funcţia de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului;
  • funcţia de asistenţă pentru persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului;
  • funcţia de editare şi publicare a Buletinului procedurilor de insolvenţă.

În ceea ce privește serviciile oferite de O.N.R.C., acestea pot fi grupate astfel:

  • Asistență acordată persoanelor interesate pentru înregistrarea în registrul comerțului;
  • Identificarea unei firme (cod unic de înregistrare, denumire, sediu);
  • Statistici structurate pe diferite criterii;
  • Informații privind evoluţia firmei de la înregistrare până la zi;
  • Confirmarea inexistenţei unei firme sau constatarea radierii.

 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj
Craiova, Str. Unirii nr.126, Cod poştal 200329
Tel.: 0251 / 310.301; 310.302
Fax: 0251 / 310.302
E-mail: orcdj@dj.onrc.ro
Director: Oana Manuela DINCĂ

Program de lucru
Luni – Joi
8:00 – 16:30

Vineri
8:00 – 14:00

Istoric

Primele evidențe ale comercianților (profesioniştilor de azi) datează din evul mediu, când informațiile despre comercianți și meseriași erau ținute de bresle. După unirea Principatelor Române, odată cu punerea bazelor statului român modern, se acordă o importanță din ce în ce mai mare ținerii în evidență a structurii și a activității firmelor.

În anul 1864 este votată şi promulgată prima lege de organizare a Camerelor de Comerţ şi Industrie, care este amendată în 1868. Articolul 3 cuprindea prevederea potrivit căreia nicio înscriere la Tribunal nu se putea face fără ca negustorii să se fi prezentat la Camera de Comerț și Industrie din circumscripția lor, pentru a fi înscriși în registrul Camerei.

Infiintare Firma SRL Craiova Dolj

Infiintare Firma SRL Craiova Dolj

În anul 1884 este promulgată “Legea înscrierii firmelor”, care organizează în sens modern evidenţa firmelor comerciale, şi este adoptat “Regulamentul pentru forma şi modul ţinerei registrelor firmelor”.

Până în anul 2002, Registrul Comerţului a funcţionat în subordinea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).

În anul 2006, o lege adoptată de Parlament prevedea trecerea Registrul Comerţului din subordinea Ministerului Justiţiei înapoi la CCIR (Camera de Comerț și Industrie a României), dar legea a fost declarată neconstituţională, ulterior, de Curtea Constituţională, din cauza modului în care a fost adoptată.

În anul 2009, un grup de patru parlamentari PNL şi PC, printre care Cristian David şi Dan Voiculescu, au promovat un proiect de lege conform căruia Registrul Comerţului să treacă în subordinea CCIR. Aceasta în condiţiile în care Cristian David era ginerele şefului CCIR, Mihai Vlasov, iar despre Dan Voiculescu presa a scris că a închiriat de la Romexpo, societate la care CCIR(Camera de Comerț și Industrie a României), e acţionar, spaţii comerciale la un preţ mult mai mic decât cel al pieţei. Trecerea ONRC în subordinea CCIR (care este un ONG) contravine directivei 61/151/CEE a Uniunii Europene, prin care România are obligaţia de a ţine registrul central al comerţului, sarcină care revine statului, şi nu unor entităţi private.

Sursa: ro.wikipedia.org / onrc.ro