DIZOLVARE LICHIDARE RADIERE FIRMA

DIZOLVARE LICHIDARE RADIERE FIRMA CRAIOVA – DOLJ

Dizolvarea voluntara

– Dizolvare Lichidare Radiere Firma Craiova procedura poate avea loc simultan, conform legii, prin trecerea timpului stabilit ca durata a societatii, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia, declararea nulitatii societatii, hotararea adunarii generale, hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat – pentru motive temeinice, falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
– Dupa cum este vorba despre societati cu asociat unic sau cu mai multi asociati, cu acordul sau dezacordul asociatilor in ce priveste alegerea lichidatorului, putem vorbi despre mai multe tipuri de dizolvare voluntara, cu cate doua sau trei etape de parcurs, durata fiind de cca 2-3 luni din momentul in care dosarul cu documentele este pregatit pentru prima etapa.

Acestea sunt urmatoarele :

  I. Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu asociat unic – etape si acte necesare

    ◊ Etapa 1

DIZOLVARE LICHIDARE RADIERE FIRMA CRAIOVA - DOLJ

DIZOLVARE LICHIDARE RADIERE FIRMA CRAIOVA – DOLJ

    • Cerere de inregistrare a mentiunii
• Decizia asociatului unic de dizolvare cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere ( original ),
• Daca este cazul:
• imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale ( original )
• avize prealabile prevazute de legile speciale ( ex. Agentia de mediu ).
• Dovada achitarii taxelor legale ( taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a ).

    ◊ Etapa 2 – radierea

    • Cerere de radiere
• Certificatul de inregistrare si anexele acestuia ( original )
• Situatia financiara de lichidare
• Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale ( copie )
• Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
• Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original ( imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie )
• Dovada achitarii taxelor ( taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul ).

  II. Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu doi sau mai multi asociati – etape si acte necesare

    ◊ Etapa 1

    • Cerere de inregistrare a mentiunii
• Decizia AGA de dizolvare si – concomitent – de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere ( original ),
• Daca este cazul :
• imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale ( original )
• avize prealabile prevazute de legile speciale ( ex. Agentia de mediu ).
• Dovada achitarii taxelor legale ( taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a ).

    ◊ Etapa 2 – radierea

    • Cerere de radiere
• Certificatul de inregistrare si anexele acestuia ( original )
• Situatia financiara de lichidare
• Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale ( copie )
• Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
• Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original ( imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie )
• Dovada achitarii taxelor ( taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul ).

  III. Dizolvarea voluntara si lichidarea cu numire de lichidator ( societate cu doi sau mai multi asociati ) – etape si acte necesare
— cazul in care asociatii nu ajung la un acord privind repartizarea patrimoniului societatii dupa plata datoriilor

    ◊ Etapa 1

    • Cerere de depunere si mentionare acte ( original );
• Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice ( original );
• Daca este cazul:
• imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale ( original ).
• Dovezile privind plata taxelor / tarifelor legale:
• taxa judiciara de timbru, in original;
• timbre judiciare;
• taxa de registru;
• tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

    ◊ Etapa 2 ( dupa 30 de zile de la publicarea in M.Of. a Hotararii )

    • Cerere de inregistrare ( original );
• Contractul de administrare incheiat intre societatea supusa procedurii de dizolvare si lichidare si lichidatorul persoana juridica,
• Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati ( original );
• Daca este cazul:
• avizele prealabile prevazute de legile speciale ( copie )
• imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale ( original ).
• Dovezile privind plata taxelor / tarifelor legale :
• taxa judiciara de timbru, in original;
• timbre judiciare;
• taxa de registru;
• daca este cazul, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

  IV. Dizolvarea si lichidarea voluntara a societatilor cu mai multi asociati, cu numire a lichidatorului

    ◊ Etapa 1

    • Cererea de inregistrare ( in original )
• Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului
• Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate ( in original )
• Specimenul de semnatura al lichidatorului ( in original )
• Dovada platii taxelor legale ( taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in M.Of. Partea IV ).

    ◊ Etapa 2 ( dupa 30 de zile de la publicarea in M.Of. a Hotararii )

    • Cerere de radiere ( original )
• Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului ( copie )
• Raportul lichidatorilor
• Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia ( in original )
• Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat
si / sau la contributiile sociale ( copie )
• Dovada platii taxelor legale.

Ultima actualizare: [insert_php] echo date(‘d.m.Y – G:i’);[/insert_php]
INCHIDERE FIRMA SRL
INCHIDERE FIRMA SRL
2024-05-20
INCHIDERE FIRMA SRL

INCHIDERE FIRMA SRL

Rating 4.2 - Google