NOUL COD FISCAL 2018 – LEGEA 227/2015 -actualizat si modificat

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe pagina sa de internet o versiune actualizată la zi pentru NOUL COD FISCAL 2018 și a normelor sale de aplicare (2 martie 2018), ce conține și adnotări cu toate ordinele — emise de ANAF și Ministerul Finanțelor Publice (MFP) până la 2 martie 2018 — pentru aplicarea prevederilor fiscale.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit este în procent de 10%, pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu excepția veniturilor din dividende pentru care se păstrează cota de 5%.

Pentru persoanele ce realizează venituri din salarii, se majorează deducerile personale.

Infiintare / Radiere Firma (PFA, SRL, II)

Infiintare / Radiere Firma (PFA, SRL, II)

Pentru persoanele ce realizează venituri lunare brute din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, deducerile sunt degresive față de cele de mai sus și sunt prezentate în ordonanță, iar pentru venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei, nu se acordă deducere personală.

Impozitul pe venitul din salarii se reține de către angajator, ce are obligația depunerii declarației și efectuării plății la bugetul de stat.

Începând cu 1 ianuarie 2018, plafonul veniturilor unei microîntreprinderi este de 1.000.000 euro, calculat în lei la cursul BNR de la 31 decembrie al anului anterior.

Se păstrează cotele de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile ce au un salariat cu normă întreagă și de 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.

Se abrogă condiționarea față de un obiect de activitate, în sensul că pot fi microîntreprinderi și societățile ce realizează venituri din consultanță și management într-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor, din zona jocurilor de noroc, asigurări etc.

Se abrogă și posibilitatea optării pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 lei.

Cea mai recentă variantă a Codului fiscal, actualizată cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului, poate fi consultată  direct pe site-ul ANAF. Actul normativ actualizat prin mijloace informatice de către Fisc este însoţit de normele metodologice de aplicare ale acestuia.

Se abrogă actuala procedură privind deductibilitatea limitată a cheltuielii cu dobânzile pentru împrumuturile de la alte entități și se transpun prevederile din directiva pentru limitarea deductibilității limitate a cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri de îndatorare, față de întreprinderi asociate.

Contribuția la asigurări sociale pensii (CAS) în procent de 25%, este datorată de persoanele fizice ce au calitate de angajați sau de alte persoane fizice când impune Codul fiscal. Se reține din venitul persoanei fizice.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) în procent de 10%, este datorată de persoana fizică asigurată, ce realizează venituri din salarii sau de alte persoane fizice când realizează venituri pentru care se datorează plata contribuției. În această categorie se vor regăsi o multitudine de persoane ce realizează venituri cum ar fi: venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din alte surse, venituri din activități independente etc.

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25%, este datorată de angajatori, baza de calcul fiind fondul brut de salarii. Din această contribuție, se asigură în continuare fondul pentru risc și accident, fondul de șomaj, fondul pentru concedii medicale, fondul pentru garantarea creanțelor salariale.

Pentru condițiile deosebite de muncă, angajatorii plătesc suplimentar la contribuția pentru asigurări sociale – pensii, un procent de 4%, iar pentru condiții speciale de muncă procentul este de 8%.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 din 8 februarie 2018

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 284 din 27 aprilie 2017 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal emise până la data de 2 martie 2018

Descarca: NOUL COD FISCAL 2018 – LEGEA 227/2015 -actualizat si modificat

Salvează

Salvează

Rating 4.2 - Google